“Όλα θα πάνε καλά, Άλφονς!” book release in Greece

Published: May 28 2024

New book release in Greece from Μάρτης!

Now all Greek Άλφονς (Alfie) friends can get their hands on “Όλα θα πάνε καλά, Άλφονς!” (What’s Alfie up to Now?) and also enjoy the two activity books “Ο Άλφονς μαθαίνει τα χρώματα” (Alfie discovers colours) and “Ο Άλφονς μαθαίνει τους αριθμούς”(Alfie discovers numbers).

Άλφονς book release

Copyright © Bok-Makaren AB

Bok-Makaren AB | Postal address: Box 34, 401 20 Gothenburg, Sweden
Visiting address: Kungstorget 7, 411 17 Gothenburg, Sweden | office@bokmakaren.se